o stresie traumatycznym

Stres traumatyczny, czyli PTSD lub stres pourazowy, to rodzaj zaburzeń lękowych wywołanych traumatycznym wydarzeniem. Przyczynami PTSD mogą być wydarzenia wojenne, gwałt, pobyt w sekcie. Objawy PTSD to zarówno silne objawy psychiczne, jak i fizyczne.

o stresie traumatycznym

© by flickr.com The U.S. Army

Stres posttraumatyczny to z angielska PTSD - posttraumatic stress disorder. Jest zaburzeniem lękowym powstającym wskutek traumatycznego wydarzenia, które wywołuje kryzys u osoby będącej jego uczestnikiem lub świadkiem.

Przyczyny PTSD

Przyczynami PTSD są wszelkie wydarzenia traumatyczne, takie jak przeżycie:

 • wojny,
 • tortur,
 • katastrofy,
 • gwałtu,
 • obozu koncentracyjnego,
 • pobytu w sekcie.

To nie jest tak, że wydarzenie potencjalnie traumatyzujące, wywoła PTSD u każdego. Wiele osób jest sobie w stanie poradzić psychicznie ze skutkami przeżyć tego typu. U części jednak PTSD się pojawi, a wtedy bez odpowiedniej terapii nie ma mowy o powrocie do zdrowia.

Nie do końca jasne jest, od czego zależy to, czy u danej osoby po konkretnym wydarzeniu dojdzie do zaburzeń. Może mieć na to wpływ osobowość, a także to, czy dana osoba przeżyła tzw. dekompensację nerwicową, czyli załamanie nerwowe.

Zobacz więcej na temat przyczyn stresu pourazowego >>

Objawy zespołu stresu pourazowego

Aby stwierdzić u danej osoby PTSD, w jej życiu musiało dojść do traumatyzującej sytuacji, a po niej stwierdza się objawy:

 • ciągłe powracanie do traumatycznego wydarzenia - za pomocą niekontrolowanych przebłysków pamięci, koszmarów sennych;
 • unikanie sytuacji przypominających traumatyczne wydarzenie;
 • problemy przypominaniem sobie ważnych szczegółów dotyczących wydarzenia;
 • silne pobudzenie.

Pobudzenie może objawiać się bezsennością, rozdrażnieniem, problemami z koncentracją.

Zobacz więcej na temat objawów stresu pourazowego >>

Skutki PTSD

Długotrwałe utrzymywanie się objawów traumatycznego przeżycia może doprowadzić do problemów z otoczeniem. Osoba chora może izolować się od innych ludzi, nie reagować, mieć poczucie odrętwienia uczuciowego. Stres traumatyczny może doprowadzić do depresji i pojawienia się myśli samobójczych.

Zobacz więcej na temat skutków PTSD >>

Leczenie PTSD

Możliwymi terapiami stosowanymi w leczeniu PTSD są:

 • terapia ekspozycyjna,
 • terapia poznawczo-behawioralna,
 • desensytyzacja i przetwarzanie za pomocą wodzenia wzrokiem (EMDR),
 • farmakoterapia.

Oprócz tego stosuje się także krótkoterminową terapię psychodynamiczną, terapię rodzinną i terapię grupową.

Zobacz więcej na temat leczenia PTSD >>

Artykuły na ten temat:

@zwalczstres