przyczyny stresu traumatycznego

Główne przyczyny stresu traumatycznego, czyli PTSD, to traumatyczne sytuacje, takie jak wojna, klęska żywiołowa, gwałt. To, czy wywołają PTSD zależy od wielu czynników, np. osobowości. Trauma powstała po takim wydarzeniu może towarzyszyć przez całe życie.

przyczyny stresu traumatycznego

© by flickr.com The U.S. Army

PTSD, czyli Posttraumatic Stress Disorder jest wynikiem bardzo silnego stresora. Aby potwierdzić diagnozę stresu pourazowego, trzeba wiedzieć, czy w życiu danej osoby doszło do wydarzenia, które dla większości ludzi byłoby bardzo obciążające psychicznie.

Co może wywołać PTSD?

Wśród bezpośrednich przyczyn PTSD najczęściej wymienia się przeżycia wojenne - zarówno jako żołnierz, jak i osoba cywilna - i bycie ofiarą lub świadkiem tortur czy katastrofy naturalnej. Na PTSD chorują ofiary przemocy i gwałtu, także jeśli doświadczyły ich w dzieciństwie. Stres pourazowy może pojawić się o osób przymusowo przesiedlanych lub więzionych. Na to zaburzenie narażone są również osoby, które nagle straciły kogoś bliskiego.

Najbardziej traumatyczne są stresory związane z przemocą, takie jak gwałt czy tortury. Katastrofy naturalne rzadziej wywołują PTSD.

Dlaczego nie u każdego wystąpi stres posttraumatyczny?

Powyższe wydarzenia mogą wywołać PTSD, ale nie u każdego. Istnieje szereg czynników zwiększających podatność na to zaburzenie. Dużą rolę odgrywa tutaj osobowość danej osoby oraz ewentualne zaburzenia psychiatryczne, ale także jej doświadczenia. U zaledwie 10-20 proc. ludzi, które przeżywają traumatyczne wydarzenia, pojawia się PTSD. Według badań, zwiększone ryzyko traumy występuje u kobiet (wyjątkiem są kobiety-żołnierze), u ludzi młodych oraz u osób nie mających wsparcia społecznego. Nie bez znaczenia były wcześniejsze, trudne przeżycia, załamania nerwwowe czy nadużywanie alkoholu lub narkotyków.

Źródło:

Chris R. Brewin, Bernice Andrews, John D. Valentine "Meta-Analysis of Risk Factors for Posttraumatic Stress Disorder in Trauma-Exposed Adults" [w:] "Journal of Consulting and Clinical Psychology", 2000, Vol. 68, Nr 5, str. 748-766.

Artykuły na ten temat:

@zwalczstres