o stresie w pracy

Stres w pracy to nie tylko domena osób wykonujących wyjątkowo stresujące zawody. Stres zawodowy dotyka także osoby, które nie realizują się w wybranym zawodzie lub pracują w firmie która źle funkcjonuje. Stres w pracy może wywołać wypalenie zawodowe.

o stresie w pracy

© by flickr.com kurafire

Stres w pracy, pod warunkiem, że nie jest stresem chronicznym, jest korzystnym zjawiskiem. Mobilizuje pracowników do wysiłku i podejmowania wyzwań. Taki pozytywny stres nazywany jest eustresem. Niestety, w bardzo wielu przypadkach stres zawodowy nie zanika, a im dłużej trwa tym mniej jest korzystny dla organizmu i samopoczucia pracownika.

Kiedy stres w pracy jest zjawiskiem pozytywnym?

Kiedy przed pracownikiem stoi wyzwanie, któremu będzie w stanie sprostać, odpowiadające jego doświadczeniu, możliwościom intelektualnym i czasowym, przeżywa on stres pozytywny. Na organizm zaczyna działać adrenalina i noradrenalina. Pobudzają one organizm, w tak zwanej reakcji "walcz lub uciekaj". Reakcja ta ma za zadanie pozbycie się stresora lub ucieczkę od niego.

Kiedy stres w pracy jest negatywny?

Pracownik jest narażony na stres negatywny, kiedy nie udaje się wyeliminować stresora. Stres wtedy trwa dłużej niż powinien. W organizmie zaczyna wydzielać się kortyzol, tak zwany hormon stresu. Jego długotrwałe działanie na ciało i psychikę przełoży się na pogorszenie zdrowia i samopoczucia. A w efekcie doprowadzi do wypalenia zawodowego.

Skąd się bierze stres w pracy?

Źródłami stresu w pracy mogą być:

 • osobowość pracownika
  • konfliktowość
  • słabe radzenie sobie z problemami
 • sposób działania firmy
  • zbyt dużo obowiązków na jednego pracownika
  • brak wpływu na działanie firmy
 • warunki pracy
  • hałas
  • niebezpieczeństwo
 • stosunki między pracownikami
  • konflikty
  • niesprawiedliwe traktowanie pracowników

Zobacz więcej na temat przyczyn stresu w pracy >>

Objawy stresu w pracy

Objawy stresu w pracy to dolegliwości zarówno psychiczne jak i fizyczne:

 • bóle głowy,
 • bezsenność,
 • bóle żołądka,
 • rozdrażnienie,
 • problemy z koncentracją,
 • problemy w kontaktach z innymi ludźmi w domu i w pracy.

Objawy stresu mogą negatywnie wpłynąć na jakość pracy i życia pracownika. Mogą spowodować poważne problemy zdrowotne, takie jak choroby serca, zaburzenia układu kostnego i nerwowego, obniżenie odporności organizmu, wrzody, depresję i nerwicę. Badania nad stresem niestety ciągle odkrywają nowe skutki stresu w pracy. Długotrwały brak satysfakcji z pracy i motywacji do pracy prędzej czy później doprowadzi do wypalenia zawodowego.

Zobacz więcej na temat objawów stresu w pracy >>

Kiedy zwiększa się ryzyko wypalenia zawodowego?

Frustracja i niezadowolenie z pracy pojawi się prędzej czy później u każdego pracownika, przed którym ciągle stawiane są nierealistyczne zadania lub niemożliwe do osiągnięcia terminy. Zadania są niedopasowane do umiejętności pracownika, czasu, jakim dysponuje, a także jego potrzeb zawodowych.

Jakie skutki może mieć ciągły stres w pracy?

Osoba wypalona zawodowo odczuwa ciągłe zmęczenie psychiczne i fizyczne. Skutkami stresu mogą być rozdrażnienie, częstsze konflikty ze współpracownikami, a nawet rezygnacja z pracy.

Zobacz więcej na temar skutków stresu w pracy >>

Najbardziej stresujące zawody

Jakie zawody są najbardziej obciążające psychicznie? Są to na przykład:

 • praca policjanta i praca strażaka (ze względu na niebezpieczne środowisko pracy),
 • praca nauczyciela (przyczyny stresu w pracy nauczyciela to np. złe stosunki między nauczycielami a uczniami),
 • praca lekarza oraz praca ratownika medycznego (ze względu na ogromną odpowiedzialność i związane z nią obciążenie psychiczne).

Ale tak naprawdę w każdej firmie może być takie środowisko pracy i trakowanie pracowników, że nadmierny stres, tak jak wypalenie zawodowe pracowników, będą nieuniknione dla wielu z nich.

Artykuły na ten temat:

@zwalczstres