Kto jest najbardziej narażony na wypalenie zawodowe?

Wypalenie zawodowe u pracownika zależy na pewno od tego, jak działa sama firma, jakie są w niej stosunki między pracownikami, a także zwierzchnikami i podwładnymi. Są jednak pewne cechy osobowości, które zwiększają ryzyko wystąpienia wypalenia.

Kto jest najbardziej narażony na wypalenie zawodowe?

© by flickr.com David Goehring

Cechy charakteru, które zwiększają ryzyko pojawienia się u danej osoby wypalenia zawodowego, to:

  • bierność,
  • perfekcjonizm,
  • niska samoocena,
  • brak wiary we własne możliwości,
  • niskie poczucie kontroli,
  • defensywność,
  • unikanie trudnych sytuacji,
  • zbyt wysokie wymagania stawiane sobie samemu.

Wypalenie zawodowe moze mieć podłoże interpersonalne (kiedy stosunki między pracownikami w firmie lub między pracownikiem a klientami wywołują nadmierne obciążenie) oraz organizacyjne (kiedy firma nie działa wystarczająco dobrze, by pracownik mógł swobodnie pracować i rozwijać się).

Źródło:

Terelak, J. "Psychologia stresu", 2001 Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza Branta.

Inne artykuły na ten temat:

Pozostałe artykuły:

@zwalczstres