przyczyny stresu w szkole

Przyczyny stresu w szkole to zarówno stosunki z rówieśnikami, nauczycielami, oceny, jak i pewne predyspozycje dziecka. Stres szkolny bardziej dotyka dzieci wrażliwe, introwertyczne, o niskim poczuciu własnej wartości.

przyczyny stresu w szkole

© by flickr.com zalouk webdesign

@zwalczstres