najbardziej stresujące zawody

Najbardziej stresujące zawody to takie, które wiążą się z zagrożeniem życia i zdrowia. Na stres w pracy narzekają więc lekarze. Praca w stresie jest także udziałem osób, które nie mają wpływu na swoją pracę i są obarczani dużą ilością zadań.

najbardziej stresujące zawody

© by flickr.com Jason Hargrove

Artykuły na ten temat:

@zwalczstres