nerwica adaptacyjna

Nerwica adaptacyjna i inne zaburzenia adaptacyjne to skutek długotrwałej niemożności dostosowania się organizmu do napotkanych stresorów. Stresory fizyczne zaburzają równowagę organizmu, mogą być zbyt silne, by organizm powrócił do równowagi.

nerwica adaptacyjna

© by flickr.com tnimalan

Artykuły na ten temat:

@zwalczstres