objawy stresu pourazowego

Objawy stresu pourazowego to silne dolegliwości natury fizycznej i psychicznej. Człowiek, który przeszedł traumę wpada w stan zobojętnienia, czasem pojawiają się u niego zaburzenia dysocjacyjne. Objawy PTSD zależą od konkretnej osoby.

objawy stresu pourazowego

© by flickr.com North Carolina National Guard

Artykuły na ten temat:

@zwalczstres