przyczyny stresu posttraumatycznego

Przyczyny stresu posttraumatycznego czyli PTSD to wydarzenia traumatyczne, silnie stresujące. Są to wydarzenia zagrażające życiu lub zdrowiu danej osoby lub komuś w jej otoczeniu. Przyczyny PTSD zależą od wrażliwości i cech danej osoby.

przyczyny stresu posttraumatycznego

© by flickr.com The U.S. Army

Artykuły na ten temat:

@zwalczstres