Stres na punkty, czyli skala Holmesa

Thomas Holmes w 1970 opracował ze współpracownikami skalę mierzącą natężenie stresu w zależności od wielkości zmiany życiowej towarzyszącej poszczególnym wydarzeniom.

Stres na punkty, czyli skala Holmesa

© by sxc.hu melodi2

Skala stresu określa poziom stresu w zależności od ilości "jednostek zmian życiowych" (life change units, LCU). Jeśli w sumie zbierze się ponad 300 punktów tej skali, to według Holmesa aż o 79 proc. wzrasta ryzyko pojawienia się choroby psychosomatycznej w ciągu następnych dwóch lat. Przy punktach wynoszących 200-299, to ryzyko jest zwiększone o 51 proc., a między 150 a 199 tylko o 37 proc.

Skala stresu

Zdarzenie Ilość punktów
Śmierć współmałżonka 100
Rozwód 73
Separacja 65
Pobyt w więzieniu lub w szpitalu psychiatrycznym 63
Śmierć bliskiego członka rodziny 63
Poważne zranienie/choroba 53
Małżeństwo 50
Zwolnienie z pracy 47
Pogodzenie się ze współmałżonkiem 45
Przejście na emeryturę 45
Poważna zmiana stanu zdrowia lub zachowania członka rodziny 44
Ciąża 40
Problemy seksualne 39
Wzrost liczby domowników (narodziny, adopcja, wprowadzenie się do rodziców) 39
Duża zmiana w sytuacji finansowej 38
Śmierć bliskiego przyjaciela 36
Zmiana charakteru pracy 36
Poważny wzrost częstotliwości kłótni małżeńskich 35
Zaciągnięcie kredytu na zakup domu, przedsiębiorstwa 31
Poważna zmiana w zakresie obowiązków zawodowych 29
Wyprowadzenie się z domu syna lub córki 29
Problemy z rodziną współmałżonka 29
Poważne osiągnięcia osobiste 28
Rozpoczęcie lub zaprzestanie pracy przez żonę 26
Rozpoczęcie lub zakończenie nauki w szkole 26
Istotna zmiana w warunkach mieszkaniowych 25
Zmiana osobistych przyzwyczajeń 24
Problemy z szefem 23
Poważna zmiana godzin lub warunków pracy 20
Zmiana miejsca zamieszkania 20
Zmiana szkoły 20
Poważna zmiana w sposobie spędzania wolnego czasu 19
Poważna zmiana w życiu religijnym 19
Poważna zmiana w życiu towarzyskim 18
Poważna zmiana przyzwyczajeń związanych ze spaniem 16
Poważna zmiana częstotliwości spotkań w gronie rodzinnym 15
Istotna zmiana przyzwyczajeń związanych z odżywianiem 15
Urlop 13
Święta Bożego Narodzenia 12
Drobne naruszenie prawa 11

Inne artykuły na ten temat:

Pozostałe artykuły:

@zwalczstres