reakcja stresowa

Reakcja stresowa ma trzy etapy. Pierwsze dwie fazy stresu to mobilizacja i adaptacja do stresora, natomiast ostatnia to negatywna reakcja na stres: wyczerpanie. Dopóki odczuwamy pierwsze dwie fazy stresu, jest to stres mobilizujący.

reakcja stresowa

© by flickr.com Megadeth's Girl

Artykuły na ten temat:

@zwalczstres