3 kroki do zmiany myślenia o stresie

3 kroki do zmiany myślenia o stresie i pokonania go, według Donalda Meichenbauma.

3 kroki do zmiany myślenia o stresie

© by flickr.com MonkeyMyshkin

Według terapeuty Donalda Meichenbauma potrzebne są trzy kroki, aby zacząć panować nad stresem.

Krok 1: Jak jest?

Pierwszy krok to uświadomienie sobie, jak zachowujemy się w stresie. Obserwowanie swoich reakcji to nie wszystko - warto prowadzić "dziennik stresu" i zapisywać w nim stresory i naszer reakcje na nie.

Krok 2: Będzie lepiej!

Drugim krokiem jest zmiana tych zachowań na lepsze. Tymi "lepszymi" zachowaniami będą takie, które nie prowadzą do frustracji i powstawania konfliktów. Na pewno jedną z "lepszych" postaw jest asertywność. Jeśli np. stawiane przed nami oczekiwania są nierealistycznie wysokie, komunikujmy to. Warto zwrócić uwagę, by postawa asertywna nie wiązała się z oschłością czy irytacją. Pomocny będzie zwykły uśmiech.

Krok 3: I jak mi poszło?

W trzecim etapie oceniamy zastosowane zmiany i ich realizację. Ważne, by postępy i korzystne zmiany w swoim życiu przypisywać sobie - własnej pracy i zdolnościom - a nie szczęściu czy technice radzenia sobie ze stresem :).

Inne artykuły na ten temat:

Pozostałe artykuły:

@zwalczstres