stres organizacyjny

Stres organizacyjny to stres, który jest wywołany nieprawidłowym działaniem firmy: złym przydzielaniem obowiązków, brakiem motywacji pracowników. Stres w pracy o takim podłożu wywołuje frustrację i wypalenie zawodowe.

stres organizacyjny

© by flickr.com Jeffrey

Artykuły na ten temat:

@zwalczstres