stres w pracy nauczyciela

Stres w pracy nauczyciela to często występujący stres zawodowy. Nauczyciel to jeden z najbardziej stresujących zawodów: stresorami są uczniowie, sztywne reguły nauczania, niskie płace. Stres w zawodzie nauczyciela zależy też od jego charakteru.

stres w pracy nauczyciela

© by flickr.com Jirka Matousek

Artykuły na ten temat:

@zwalczstres