zestresowane dziecko

Zestresowane dziecko może odczuwać stres w szkole lub stres w domu. Stres u dzieci negatywnie wpływa na ich wyniki w szkole oraz na ich zdrowie. Stres szkolny i domowa ma także długofalowe skutki, utrzymujące się kilka lat.

zestresowane dziecko

© by flickr.com Niklas Hellerstedt

Artykuły na ten temat:

@zwalczstres